رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف: طرح شفافیت آراء نمایندگان فردا در دستور کار مجلس است

قالیباف: طرح شفافیت آراء نمایندگان فردا در دستور کار مجلس است؛ به آن رأی موافق خواهم داد و تمام نمایندگان محترم را به ثبت رای موافق دعوت خواهم کرد.

قالیباف: طرح شفافیت آراء نمایندگان فردا در دستور کار مجلس است؛ به آن رأی موافق خواهم داد و تمام نمایندگان محترم را به ثبت رای موافق دعوت خواهم کرد.