رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر حمل و نقل دولت بایدن از سنا رای اعتماد گرفت

وزیر حمل و نقل دولت بایدن از سنا رای اعتماد گرفت سنای آمریکا روز سه‌شنبه با ۸۶ رای موافق در برابر ۱۳ رای مخالف «پت بودجج» را به عنوان وزیر حمل و نقل جدید این کشور تایید کرد. او اولین عضو همجنس‌باز کابینه آمریکاست که تاییدیه سنا را دریافت می‌کند!

وزیر حمل و نقل دولت بایدن از سنا رای اعتماد گرفت

سنای آمریکا روز سه‌شنبه با ۸۶ رای موافق در برابر ۱۳ رای مخالف «پت بودجج» را به عنوان وزیر حمل و نقل جدید این کشور تایید کرد.

او اولین عضو همجنس‌باز کابینه آمریکاست که تاییدیه سنا را دریافت می‌کند!