رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توییت قالیباف پس از مخالفت مجلس با طرح شفافیت آرای نمایندگان

توییت قالیباف پس از مخالفت مجلس با طرح شفافیت آرای نمایندگان

توییت قالیباف پس از مخالفت مجلس با طرح شفافیت آرای نمایندگان