رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روایت جهانگیری از نامه رهبری خطاب به قالیباف درباره بودجه

روایت جهانگیری از نامه رهبری خطاب به قالیباف درباره بودجه معاون اول رئیس جمهوری: برج ۱۱ ساعت ۱۰ و ۳۰ صبح یک نامه نوشتم به رهبری و مسائل بودجه را به ایشان گفتم و دو ساعت و نیم بعد، به ما زنگ زدند از دفتر که پاسخ را آقا داده‌اند، که خطاب به آقای قالیباف […]

روایت جهانگیری از نامه رهبری خطاب به قالیباف درباره بودجه

معاون اول رئیس جمهوری:
برج ۱۱ ساعت ۱۰ و ۳۰ صبح یک نامه نوشتم به رهبری و مسائل بودجه را به ایشان گفتم و دو ساعت و نیم بعد، به ما زنگ زدند از دفتر که پاسخ را آقا داده‌اند، که خطاب به آقای قالیباف بود که به مسائل توجه شود.

اگر این‌ها بعد از همان نامه یک جلسه با دولت گذاشته بودند مسائل حل می‌شد.