رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنکور ۱۴۰۰ مانند سال۹۹ برگزار می‌شود

کنکور ۱۴۰۰ مانند سال۹۹ برگزار می‌شود وزیر علوم: کنکور در سال ۱۴۰۰ مانند سال ۱۳۹۹ برگزار می‌شود، قرار است یک مدل ترکیبی در خصوص آزمون کنکور شکل بگیرد، اما این در حد پیشنهاد است و در سال ۱۴۰۱ به صورت یک مدل اجرا شود.

کنکور ۱۴۰۰ مانند سال۹۹ برگزار می‌شود

وزیر علوم: کنکور در سال ۱۴۰۰ مانند سال ۱۳۹۹ برگزار می‌شود، قرار است یک مدل ترکیبی در خصوص آزمون کنکور شکل بگیرد، اما این در حد پیشنهاد است و در سال ۱۴۰۱ به صورت یک مدل اجرا شود.