رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هزینه خرید خانه در پایتخت ۹۰ درصد بالا رفت

هزینه خرید خانه در پایتخت ۹۰ درصد بالا رفت متقاضیان خرید خانه در تهران باید نسبت به پارسال حداقل ۹۰ درصدی بیشتر هزینه کنند، روند قیمتی مسکن از دی ماه دوباره افزایشی شده است. قیمت مسکن نسبت به آذر ماه ۸.۲ درصد افزایش داشته است.

هزینه خرید خانه در پایتخت ۹۰ درصد بالا رفت

متقاضیان خرید خانه در تهران باید نسبت به پارسال حداقل ۹۰ درصدی بیشتر هزینه کنند، روند قیمتی مسکن از دی ماه دوباره افزایشی شده است.

قیمت مسکن نسبت به آذر ماه ۸.۲ درصد افزایش داشته است.