رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار فدراسیون کوهنوردی به کوهنوردان

هشدار فدراسیون کوهنوردی به کوهنوردان هواشناسی روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه بارش و کولاک شدید برف در ارتفاعات استان های غربی، دامنه های زاگرس و البرز پیش بینی و به کوهنوردان توصیه کرده از صعود به ارتفاعات خودداری کنند. سامانه بارشی نسبتاً فعال جمعه از غرب وارد کشور و موجب کاهش محسوس دما می شود.

هشدار فدراسیون کوهنوردی به کوهنوردان

هواشناسی روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه بارش و کولاک شدید برف در ارتفاعات استان های غربی، دامنه های زاگرس و البرز پیش بینی و به کوهنوردان توصیه کرده از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

سامانه بارشی نسبتاً فعال جمعه از غرب وارد کشور و موجب کاهش محسوس دما می شود.