رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلیس میانمار علیه «سوچی» اعلام جرم کرد

پلیس میانمار علیه «سوچی» اعلام جرم کرد در ادامه تحولات امنیتی میانمار، پلیس این کشور علیه رهبر بازداشت شده آن اعلام جرم کرد. روز دوشنبه، اول فوریه ۲۰۲۱، کشور میانمار شاهد کودتای نظامی شد و ارتش این کشور، تقلب در انتخابات پارلمانی برگزار شده در ماه نوامبر ۲۰۲۰ که حزب آنگ سان سوچی، رهبر میانمار، […]

پلیس میانمار علیه «سوچی» اعلام جرم کرد

در ادامه تحولات امنیتی میانمار، پلیس این کشور علیه رهبر بازداشت شده آن اعلام جرم کرد.

روز دوشنبه، اول فوریه ۲۰۲۱، کشور میانمار شاهد کودتای نظامی شد و ارتش این کشور، تقلب در انتخابات پارلمانی برگزار شده در ماه نوامبر ۲۰۲۰ که حزب آنگ سان سوچی، رهبر میانمار، با قاطعیت پیروز آن شده بود را دلیل اصلی برکناری دولت عنوان کرد.