رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تولید محصول «تارا» از هفته دیگر به روزی ۶ دستگاه می‌رسد

تولید محصول «تارا» از هفته دیگر به روزی ۶ دستگاه می‌رسد مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر روزانه دو دستگاه محصول تارا تولید می‌شود، از افزایش روزانه تولید این محصول جدید به شش دستگاه از هفته آینده خبر داد

تولید محصول «تارا» از هفته دیگر به روزی ۶ دستگاه می‌رسد

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر روزانه دو دستگاه محصول تارا تولید می‌شود، از افزایش روزانه تولید این محصول جدید به شش دستگاه از هفته آینده خبر داد