رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور رئیس دستگاه قضا برای تحت تعقیب قرار گرفتن مالک سابق کارخانه صنایع پوشش ایران

دستور رئیس دستگاه قضا برای تحت تعقیب قرار گرفتن مالک سابق کارخانه صنایع پوشش ایران رئیسی در سفر به گیلان: در این کارخانه عده‌ای بارش برف را بهانه کردند تا کارخانه از کارخانه بودن بیفتد و از زمین آن استفاده کنند. اگر سنگ هم از آسمان می‌بارید، وضعیت کارخانه صنایع پوشش ایران نباید به این […]

دستور رئیس دستگاه قضا برای تحت تعقیب قرار گرفتن مالک سابق کارخانه صنایع پوشش ایران

رئیسی در سفر به گیلان: در این کارخانه عده‌ای بارش برف را بهانه کردند تا کارخانه از کارخانه بودن بیفتد و از زمین آن استفاده کنند. اگر سنگ هم از آسمان می‌بارید، وضعیت کارخانه صنایع پوشش ایران نباید به این روز می‌افتاد.

وضعی که امروز در کارخانه صنایع پوشش ایران مشاهده کردیم بسیار عجیب است و گویی یک جنگ در اینجا اتفاق افتاده است. فردی که کارخانه را تخریب کرده باید تحت تعقیب قانونی قرار بگیرد.

ماجرای تخریب کارخانه چیست؟

این کارخانه در سال ۸۳ به بخش خصوصی واگذار شده و مالک در همان اول کار به بهانه کمبود مواد اولیه خط‎های تولید را تعطیل کرده است. در همان سال بارش برف بخش کوچکی از کارخانه را تخریب کرد و این بهانه باعث شده تا مالک، دستگاه‎ها را فروخته و به تدریج ۱۴ هکتار را تخریب کند. هدف مالک تخریب کارخانه و تغییر کاربری زمین ۸۵ هکتاری آن که در بهترین مکان رشت قرار دارد، بوده است.