رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وضعیت جدید کرونایی از ۱۸بهمن؛ پیک چهارم در راه است؟

وضعیت جدید کرونایی از ۱۸بهمن؛ پیک چهارم در راه است؟ رنگبندی جدید شهرستان های کشور از ۱۸ بهمن توسط وزارت بهداشت اعلام شد جزایر جنوبی قشم و کیش طی دو هفته از آبی به نارنجی تغییر کرده اند شهرستانهای نارنجی (پرخطر) از ۱۸ به ۳۶ مورد افزایش پیدا کرد شهرستانهای زرد (خطر متوسط) از ۱۳۰ […]

وضعیت جدید کرونایی از ۱۸بهمن؛ پیک چهارم در راه است؟

رنگبندی جدید شهرستان های کشور از ۱۸ بهمن توسط وزارت بهداشت اعلام شد

جزایر جنوبی قشم و کیش طی دو هفته از آبی به نارنجی تغییر کرده اند

شهرستانهای نارنجی (پرخطر) از ۱۸ به ۳۶ مورد افزایش پیدا کرد

شهرستانهای زرد (خطر متوسط) از ۱۳۰ به ۱۷۸ مورد افزایش یافت

شهرستانهای آبی (کم خطر) از ۳۰۰ به ۲۳۴ مورد کاهش یافت