رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جوزپ بورل: طرف‌های برجام از “فشار حداکثری” به سوی “دیپلماسی حداکثری” حرکت کنند

جوزپ بورل: طرف‌های برجام از “فشار حداکثری” به سوی “دیپلماسی حداکثری” حرکت کنند مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که ضروری است به منظور اطمینان حاصل کردن از اجرای برجام توسط تمامی طرفین از “فشار حداکثری” به سوی “دیپلماسی حداکثری” حرکت کنیم.

جوزپ بورل: طرف‌های برجام از “فشار حداکثری” به سوی “دیپلماسی حداکثری” حرکت کنند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که ضروری است به منظور اطمینان حاصل کردن از اجرای برجام توسط تمامی طرفین از “فشار حداکثری” به سوی “دیپلماسی حداکثری” حرکت کنیم.