رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چین واکسن کرونا به سوریه ارسال می‌کند

چین واکسن کرونا به سوریه ارسال می‌کند سفیر پکن در دمشق گفت، چین ۱۵۰ هزار دوز از واکسن کرونای تولید شده در این کشور را در اختیار دمشق قرار خواهد داد.

چین واکسن کرونا به سوریه ارسال می‌کند

سفیر پکن در دمشق گفت، چین ۱۵۰ هزار دوز از واکسن کرونای تولید شده در این کشور را در اختیار دمشق قرار خواهد داد.