رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانپور : آغاز واکسیناسیون منوط به تایید و اعلام معاونت بهداشت و کمیته اجرایی واکسیناسیون است

جهانپور : آغاز واکسیناسیون منوط به تایید و اعلام معاونت بهداشت و کمیته اجرایی واکسیناسیون است مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت: محموله اولیه جهت نمونه‌برداری و بررسی‌های نهایی به محل نگهداری منتقل شد. آغاز واکسیناسیون منوط به تایید و اعلام معاونت بهداشت و کمیته اجرایی واکسیناسیون خواهد بود.

جهانپور : آغاز واکسیناسیون منوط به تایید و اعلام معاونت بهداشت و کمیته اجرایی واکسیناسیون است

مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت:

محموله اولیه جهت نمونه‌برداری و بررسی‌های نهایی به محل نگهداری منتقل شد.

آغاز واکسیناسیون منوط به تایید و اعلام معاونت بهداشت و کمیته اجرایی واکسیناسیون خواهد بود.