رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن: دیپلماسی آمریکا بازگشته است

بایدن: دیپلماسی آمریکا بازگشته است «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود درباره اولویت‌های سیاست خارجی: دیپلماسی آمریکا بازگشته است. ائتلاف ها را بازمی گردانیم و با دنیا در ارتباط خواهیم بود. در همه جای دنیا از دموکراسی و حقوق بشر حمایت خواهیم کرد.

بایدن: دیپلماسی آمریکا بازگشته است

«جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود درباره اولویت‌های سیاست خارجی:

دیپلماسی آمریکا بازگشته است.

ائتلاف ها را بازمی گردانیم و با دنیا در ارتباط خواهیم بود.

در همه جای دنیا از دموکراسی و حقوق بشر حمایت خواهیم کرد.