رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تایید یک واکسن خارجی دیگر برای ورود به ایران

رییس مرکز اطلاع‌رسانی سازمان غذا و دارو خبر داد: تایید یک واکسن خارجی دیگر برای ورود به ایران

رییس مرکز اطلاع‌رسانی سازمان غذا و دارو خبر داد: تایید یک واکسن خارجی دیگر برای ورود به ایران