رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واعظی: طبق خواست مجلس بودجه اصلاحی می‌دهیم

واعظی: طبق خواست مجلس بودجه اصلاحی می‌دهیم مجلس در ابتدای دریافت بودجه، قبل از آنکه لایحه مورد بررسی قرار گیرد، گفت که این لایحه تورم‌زا، انبساطی، غیرواقع‌بینانه و دارای وابستگی بالا به نفت است. اما مجلس در طول بررسی‌ها با ایجاد درآمدهای موهوم سقف بودجه را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. در […]

واعظی: طبق خواست مجلس بودجه اصلاحی می‌دهیم

مجلس در ابتدای دریافت بودجه، قبل از آنکه لایحه مورد بررسی قرار گیرد، گفت که این لایحه تورم‌زا، انبساطی، غیرواقع‌بینانه و دارای وابستگی بالا به نفت است.

اما مجلس در طول بررسی‌ها با ایجاد درآمدهای موهوم سقف بودجه را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. در این بررسی‌ها هم وابستگی بودجه به نفت و هم درآمدها و هزینه‌ها افزایش یافت.

طبق خواست مجلس، نظرات اصلاحی با رویکرد مفاهمه ارائه خواهیم کرد. تا جایی که شاکله بودجه بهم نخورد و درآمدها واقعی و قابل اجرا باشد، ‌با مجلس تعامل می‌کنیم.