رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تزریق بیش از ۳۱ میلیون دوز واکسن کرونا در چین

تزریق بیش از ۳۱ میلیون دوز واکسن کرونا در چین بنابر اعلام مقامات چین از اواسط ماه دسامبر بیش از ۳۱ میلیون دوز واکسن کروناویروس تولیدی این کشور تزریق شده که بیشتر گروههای پرخطر در اولویت دریافت بوده اند. چین برنامه واکسیناسیون سراسری را با تزریق دو واکسن تولیدی شرکتهای سینوواک و سینوفارم آغاز کرده […]

تزریق بیش از ۳۱ میلیون دوز واکسن کرونا در چین

بنابر اعلام مقامات چین از اواسط ماه دسامبر بیش از ۳۱ میلیون دوز واکسن کروناویروس تولیدی این کشور تزریق شده که بیشتر گروههای پرخطر در اولویت دریافت بوده اند.

چین برنامه واکسیناسیون سراسری را با تزریق دو واکسن تولیدی شرکتهای سینوواک و سینوفارم آغاز کرده است. همچنین این دو واکسن کروناویروس در کشورهایی از قبیل ترکیه، برزیل، اندونزی، پاکستان، عراق و صربستان نیز ارائه شده اند.