رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جمعیت ایران تا سال ۲۱۰۰ به ۳۰ میلیون نفر می‌رسد

جمعیت ایران تا سال ۲۱۰۰ به ۳۰ میلیون نفر می‌رسد الهیان،نماینده مردم تهران در مجلس:ایران در سال‌های اخیر به شدت به سمت سالمندی حرکت می‌کند و طبق پیش‌بینی سازمان جهانی بهداشت جمعیت ایران در سال ۲۱۰۰ میلادی به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید و این بسیار برای آینده ایران خطرناک است.

جمعیت ایران تا سال ۲۱۰۰ به ۳۰ میلیون نفر می‌رسد

الهیان،نماینده مردم تهران در مجلس:ایران در سال‌های اخیر به شدت به سمت سالمندی حرکت می‌کند و طبق پیش‌بینی سازمان جهانی بهداشت جمعیت ایران در سال ۲۱۰۰ میلادی به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید و این بسیار برای آینده ایران خطرناک است.