رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور چک بی محل دردسر ساز می‌شود

صدور چک بی محل دردسر ساز می‌شود سخنگوی اجرای قانون چک با اشاره به محدودیت‌هایی که برای صادرکننده چک بلامحل در نظر گرفته شده است، گفت: یکی از مهم ترین محدودیت ها این است که به میزان مبلغ برگشتی از حساب های دیگر مسدود می‌شود.

صدور چک بی محل دردسر ساز می‌شود

سخنگوی اجرای قانون چک با اشاره به محدودیت‌هایی که برای صادرکننده چک بلامحل در نظر گرفته شده است، گفت: یکی از مهم ترین محدودیت ها این است که به میزان مبلغ برگشتی از حساب های دیگر مسدود می‌شود.