رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رونالدو بهترین گلزن ۳۵ ساله قرن ۲۱

رونالدو بهترین گلزن ۳۵ ساله قرن ۲۱ مهاجم یوونتوس بهترین آمار گلزنی را در ۳۵ سالگی در قرن ۲۱ به ثبت رساند.

رونالدو بهترین گلزن ۳۵ ساله قرن ۲۱

مهاجم یوونتوس بهترین آمار گلزنی را در ۳۵ سالگی در قرن ۲۱ به ثبت رساند.