رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اندونزی مدارس دولتی را از اجباری کردن حجاب منع کرد

اندونزی مدارس دولتی را از اجباری کردن حجاب منع کرد این اقدام پس از آن صورت گرفت که دانش‌آموزی مسیحی برای پوشیدن روسری مورد فشار قرار گرفت دولت اندونزی به مدارس ۳۰ روز برای لغو این قانون وقت داده است اندونزی بزرگترین کشور مسلمان در جهان می‌باشد

اندونزی مدارس دولتی را از اجباری کردن حجاب منع کرد

این اقدام پس از آن صورت گرفت که دانش‌آموزی مسیحی برای پوشیدن روسری مورد فشار قرار گرفت

دولت اندونزی به مدارس ۳۰ روز برای لغو این قانون وقت داده است

اندونزی بزرگترین کشور مسلمان در جهان می‌باشد