رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اگر اینستاگرام می خواهد در ایران فعالیت کند باید با پسوند (ir) باشد

اگر اینستاگرام می خواهد در ایران فعالیت کند باید با پسوند (ir) باشد مسلم معین، مسئول سازمان فضای مجازی بسیج: تمام شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی برای فعالیت در کشورها باید قوانین آن کشور را بپذیرند که متاسفانه در ایران اینگونه نبوده و دلیل آن عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است اینستاگرام بخواهد در ایران […]

اگر اینستاگرام می خواهد در ایران فعالیت کند باید با پسوند (ir) باشد

مسلم معین، مسئول سازمان فضای مجازی بسیج:

تمام شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی برای فعالیت در کشورها باید قوانین آن کشور را بپذیرند که متاسفانه در ایران اینگونه نبوده و دلیل آن عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است

اینستاگرام بخواهد در ایران فعالیت کند باید با پسوند مربوط به کشورمان (ir) باشد تا اگر تخلفی صورت گرفت، نماینده مستقر آن شبکه اجتماعی، مشکل را حل کند چرا که مساله، هویت است و هویت باید حل شود /موج رسا