رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخورد شدید اتوبوس وتریلر و نیسان در میدان بسیج بطرف تبریز

برخورد شدید اتوبوس وتریلر و نیسان در میدان بسیج بطرف تبریز سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی: هم اکنون پنج دستگاه آمبولانس اورژانس و اتوبوس آمبولانس در محل هستند. هفت مصدوم تحت درمان قرار گرفتند /صرفاجهت‌اطلاع

برخورد شدید اتوبوس وتریلر و نیسان در میدان بسیج بطرف تبریز

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی: هم اکنون پنج دستگاه آمبولانس اورژانس و اتوبوس آمبولانس در محل هستند. هفت مصدوم تحت درمان قرار گرفتند /صرفاجهت‌اطلاع