رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس و اعضای گروه واکنش سریع COVID-۱۹ منصوب شدند

رییس و اعضای گروه واکنش سریع COVID-۱۹ منصوب شدند وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احکامی، رییس و اعضای گروه واکنش سریع COVID-۱۹ را منصوب کرد.

رییس و اعضای گروه واکنش سریع COVID-۱۹ منصوب شدند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احکامی، رییس و اعضای گروه واکنش سریع COVID-۱۹ را منصوب کرد.