رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمدید قانون موقت فیفا برای در نقل و انتقالات

تمدید قانون موقت فیفا برای در نقل و انتقالات دفتر شورای فیفا تصمیم گرفت اصلاحات موقتی مقررات نقل و انتقالات و وضعیت بازیکنان را در رابطه با آزاد سازی بازیکنان برای حضور در تیم های ملی تمدید کند. با توجه به چالش‌هایی که هنوز در اثر شیوع کرونا بر فوتبال داخلی کشورها و همچنین فوتبال […]

تمدید قانون موقت فیفا برای در نقل و انتقالات

دفتر شورای فیفا تصمیم گرفت اصلاحات موقتی مقررات نقل و انتقالات و وضعیت بازیکنان را در رابطه با آزاد سازی بازیکنان برای حضور در تیم های ملی تمدید کند.

با توجه به چالش‌هایی که هنوز در اثر شیوع کرونا بر فوتبال داخلی کشورها و همچنین فوتبال بین المللی تاًثیر گذار است، دفتر شورای فیفا تصمیم گرفته است انعطاف پذیری بیشتری نسبت به آزاد سازی بازیکنان برای تیم‌های ملی نشان دهد.