رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توافق پناهندگی دولت ترامپ با کشورهای آمریکای مرکزی لغو شد

توافق پناهندگی دولت ترامپ با کشورهای آمریکای مرکزی لغو شد دولت جدید آمریکا توافق دولت قبل با السالوادر، گواتمالا و هندوراس را که بر اساس آن پناهجویان پیش از قبل از درخواست پناهندگی در آمریکا ابتدا باید به دنبال پناهجویی در این کشور‌ها باشند، لغو کرد.

توافق پناهندگی دولت ترامپ با کشورهای آمریکای مرکزی لغو شد

دولت جدید آمریکا توافق دولت قبل با السالوادر، گواتمالا و هندوراس را که بر اساس آن پناهجویان پیش از قبل از درخواست پناهندگی در آمریکا ابتدا باید به دنبال پناهجویی در این کشور‌ها باشند، لغو کرد.