رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصاویری از واکسن کووپارس تولید شده در موسسه رازی

تصاویری از واکسن کووپارس تولید شده در موسسه رازی واکسن کرونای تزریقی_استنشاقی «کووپارس» آزمایش های حیوانی را با موفقیت پشت سر گذاشته و به تازگی مجوز آزمایش روی انسان را اخذ کرده است.

تصاویری از واکسن کووپارس تولید شده در موسسه رازی

واکسن کرونای تزریقی_استنشاقی «کووپارس» آزمایش های حیوانی را با موفقیت پشت سر گذاشته و به تازگی مجوز آزمایش روی انسان را اخذ کرده است.