رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیت الله تبریزیان: کسانی که واکسن میزنند تمایل به همجنس بازی پیدا می کنند

آیت الله تبریزیان: کسانی که واکسن میزنند تمایل به همجنس بازی پیدا می کنند دفتر آیت‌الله تبریزیان: به کسانی که واکسن میزنند نزدیک نشوید زیرا اینها میکروچیپ دارند ودچار تغییر ژنتیکی شدند واز سنخ انسان بودن خارج شدند ومانند ربات کنترل شده عمل میکنند وژن ایمان واخلاق ونجابت را از دست دادند وتمایل به همجنس […]

آیت الله تبریزیان: کسانی که واکسن میزنند تمایل به همجنس بازی پیدا می کنند

دفتر آیت‌الله تبریزیان: به کسانی که واکسن میزنند نزدیک نشوید زیرا اینها میکروچیپ دارند ودچار تغییر ژنتیکی شدند واز سنخ انسان بودن خارج شدند ومانند ربات کنترل شده عمل میکنند وژن ایمان واخلاق ونجابت را از دست دادند وتمایل به همجنس بازی پیدا کردند