رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسکناس‌های جدید هزار، ۲ هزار و ۵ هزار تومانی در بانک مرکزی رونمایی شد.

اسکناس‌های جدید هزار، ۲ هزار و ۵ هزار تومانی در بانک مرکزی رونمایی شد. این اسکناس‌ها، ظاهری متفاوت و ویژگی‌های امنیتی بالاتری در مقایسه با اسکناس‌های قدیمی دارند. برای اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی در آینده، چهار صفر ارقام این اسکناس‌ها کم رنگ چاپ شده است.

اسکناس‌های جدید هزار، ۲ هزار و ۵ هزار تومانی در بانک مرکزی رونمایی شد.

این اسکناس‌ها، ظاهری متفاوت و ویژگی‌های امنیتی بالاتری در مقایسه با اسکناس‌های قدیمی دارند.

برای اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی در آینده، چهار صفر ارقام این اسکناس‌ها کم رنگ چاپ شده است.