رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حسین ذوالفقاری به عنوان رئیس ستاد امنیت انتخابات کشور منصوب شد.

طی حکمی از سوی وزیر کشور حسین ذوالفقاری به عنوان رئیس ستاد امنیت انتخابات کشور منصوب شد.

طی حکمی از سوی وزیر کشور حسین ذوالفقاری به عنوان رئیس ستاد امنیت انتخابات کشور منصوب شد.