رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هنوز برای حضور در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری قانع نشدم

هنوز برای حضور در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری قانع نشدم محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران: هنوز برای حضور در انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ قانع نشده‌ام. در انتخابات گاهی افرادی فشار می آورند و گاهی ما گول می خوریم، اما برای انتخابات آتی شورا و همچنین ریاست جمهوری هنوز […]

هنوز برای حضور در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری قانع نشدم

محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران:

هنوز برای حضور در انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ قانع نشده‌ام.

در انتخابات گاهی افرادی فشار می آورند و گاهی ما گول می خوریم، اما برای انتخابات آتی شورا و همچنین ریاست جمهوری هنوز قانع نشده ام و امیدوارم قانع نشوم.