رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میزان پاداش پایان سال ۹۹ کارکنان دولت مشخص شد

میزان پاداش پایان سال ۹۹ کارکنان دولت مشخص شد معاون اول رئیس‌جمهورتصمیم هیئت دولت درخصوص میزان پاداش پایان سال ۱۳۹۹ (عیدی) کارکنان دولت به مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال را ابلاغ کرد./ مهر

میزان پاداش پایان سال ۹۹ کارکنان دولت مشخص شد

معاون اول رئیس‌جمهورتصمیم هیئت دولت درخصوص میزان پاداش پایان سال ۱۳۹۹ (عیدی) کارکنان دولت به مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال را ابلاغ کرد./ مهر