رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نقص فنی ایربریج فرودگاه مهرآباد

نقص فنی ایربریج فرودگاه مهرآباد ایربریج فرودگاه مهرآباد که اخیرا به بهره برداری رسیده بود، به دلیل نقص فنی شب گذشته برای مسافران پرواز شیراز-تهران دردسر ایجاد کرد. ایربریج شماره یک مهرآباد دیشب موقع اتصال به هواپیما، دچار نقص فنی و لاک (قفل) شد. سیستم این ایربریج به گونه‌ای است که وقتی قفل می‌کند، دیگر […]

نقص فنی ایربریج فرودگاه مهرآباد

ایربریج فرودگاه مهرآباد که اخیرا به بهره برداری رسیده بود، به دلیل نقص فنی شب گذشته برای مسافران پرواز شیراز-تهران دردسر ایجاد کرد.

ایربریج شماره یک مهرآباد دیشب موقع اتصال به هواپیما، دچار نقص فنی و لاک (قفل) شد. سیستم این ایربریج به گونه‌ای است که وقتی قفل می‌کند، دیگر امکان عقب یا جلو کردن آن وجود ندارد؛ از آنجایی که ایربریج نزدیک هواپیما شده بود و امکان باز کردن درب هواپیما از سمت ایربریج وجود نداشت، به همین دلیل طبق دستورالعمل این وسیله، مسافران در سلامت کامل از درب مقابل پیاده شدند.