رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش خشونت خانگی در سال جاری

کاهش خشونت خانگی در سال جاری رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از کاهش ۸.۸ درصدی همسرآزاری و ۳.۶ درصدی کودک آزاری در ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با سال قبل خبر داد و گفت: علائم افسردگی، استرس و اضطراب در دوران کرونا ۳۰ درصد افزایش داشته است.

کاهش خشونت خانگی در سال جاری

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از کاهش ۸.۸ درصدی همسرآزاری و ۳.۶ درصدی کودک آزاری در ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با سال قبل خبر داد و گفت: علائم افسردگی، استرس و اضطراب در دوران کرونا ۳۰ درصد افزایش داشته است.