رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن: تحریم‌ها برای بازگرداندن ایران به مذاکره لغو نمی‌شود

بایدن: تحریم‌ها برای بازگرداندن ایران به مذاکره لغو نمی‌شود رئیس جمهور آمریکا: آمریکا تحریم‌ها را برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره لغو نمی‌کند و ابتدا ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.

بایدن: تحریم‌ها برای بازگرداندن ایران به مذاکره لغو نمی‌شود

رئیس جمهور آمریکا: آمریکا تحریم‌ها را برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره لغو نمی‌کند و ابتدا ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.