رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش محمد مهاجری (فعال سیاسی اصولگرا) به دیدار نکردن پوتین با قالیباف

واکنش محمد مهاجری (فعال سیاسی اصولگرا) به دیدار نکردن پوتین با قالیباف: چنین ذلت و خفتی در دوره قاجار هم نبوده!

واکنش محمد مهاجری (فعال سیاسی اصولگرا) به دیدار نکردن پوتین با قالیباف: چنین ذلت و خفتی در دوره قاجار هم نبوده!