رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن: رقابت شدیدی با چین خواهیم داشت

بایدن: رقابت شدیدی با چین خواهیم داشت رییس‌جمهوری آمریکا: دلیلی ندارد با چینی‌ها تماس نگیریم؛ من احتمالا بیش از هر رهبر جهان وقت بیشتری را با شی‌جین پینگ گذرانده‌ام. من همواره به چین گفته‌ام که ما نباید درگیری داشته باشیم اما رقابت شدید وجود خواهد داشت

بایدن: رقابت شدیدی با چین خواهیم داشت

رییس‌جمهوری آمریکا:

دلیلی ندارد با چینی‌ها تماس نگیریم؛ من احتمالا بیش از هر رهبر جهان وقت بیشتری را با شی‌جین پینگ گذرانده‌ام.

من همواره به چین گفته‌ام که ما نباید درگیری داشته باشیم اما رقابت شدید وجود خواهد داشت