رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصمیم جدید بانک مرکزی برای اخذ مابه‌التفاوت ارزی

تصمیم جدید بانک مرکزی برای اخذ مابه‌التفاوت ارزی بانک مرکزی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از کالاهای وارداتی را ابلاغ کرده که بر مبنای آن، ترخیص کالاها منوط به پرداخت مابه التفاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است.

تصمیم جدید بانک مرکزی برای اخذ مابه‌التفاوت ارزی

بانک مرکزی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از کالاهای وارداتی را ابلاغ کرده که بر مبنای آن، ترخیص کالاها منوط به پرداخت مابه التفاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است.