رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چرا اخذ دستی عوارض به آزادراه تهران-شمال برگشت؟

چرا اخذ دستی عوارض به آزادراه تهران-شمال برگشت؟ مدیرکل بهره برداری آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور: اگر ابزار اعمال قانون نباشد، مردم عوارض را پرداخت نمی‌کنند؛ به همین دلیل گیت اخذ دستی عوارض به قطعه یک آزادراه تهران-شمال بازگشته است. زمانی که گیت عوارض الکترونیکی بود، تنها ۳۰ درصد مردم […]

چرا اخذ دستی عوارض به آزادراه تهران-شمال برگشت؟

مدیرکل بهره برداری آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور:
اگر ابزار اعمال قانون نباشد، مردم عوارض را پرداخت نمی‌کنند؛ به همین دلیل گیت اخذ دستی عوارض به قطعه یک آزادراه تهران-شمال بازگشته است. زمانی که گیت عوارض الکترونیکی بود، تنها ۳۰ درصد مردم عوارض این آزادراه را می‌دادند./مهر