رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز تست انسانی واکسن آنفلوانزای ایرانی

آغاز تست انسانی واکسن آنفلوانزای ایرانی عضو هیأت مدیر شرکت دانش بنیان تولید کننده واکسن آنفلوانزا در گفتگو با مهر: واکسن آنفلوانزا از جمله واکسن‌هایی است که در کشورهای مختلف به تولید می‌رسد اما اینکه نوترکیب باشد تنها کشور آمریکا به این موضوع ورود پیدا کرده است. پلتفرم نوترکیب نسبت به نوع معمولی واکسن آنفلوانزا […]

آغاز تست انسانی واکسن آنفلوانزای ایرانی

عضو هیأت مدیر شرکت دانش بنیان تولید کننده واکسن آنفلوانزا در گفتگو با مهر: واکسن آنفلوانزا از جمله واکسن‌هایی است که در کشورهای مختلف به تولید می‌رسد اما اینکه نوترکیب باشد تنها کشور آمریکا به این موضوع ورود پیدا کرده است. پلتفرم نوترکیب نسبت به نوع معمولی واکسن آنفلوانزا ایمنی بیشتری را برای فرد ایجاد خواهد کرد.

ایمنی این واکسن تضمین شده است زیرا شخصاً داوطلب این واکسن بوده ام و مشکلی تاکنون پیش نیامده است و آگاه به جزئیات تولید خود هستیم. نتایج این واکسن با نمونه واکسن خارجی مورد مقایسه قرار می‌گیرد و بعد از موفقیت امیدوار هستیم که در سال آینده به تولید انبوه برسد و در اختیار مردم قرار بگیرد.

افراد می‌توانند داوطلب تزریق این واکسن در تست انسانی باشند.