رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲هزار کارت بانکی قماربازان باطل شد

۲هزار کارت بانکی قماربازان باطل شد رئیس‌کل بانک مرکزی: با همکاری قوه قضائیه بیش از ۲ هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی و باطل شده‌اند. با همکاری قوه قضائیه بیش از ۲ هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی و باطل شده‌اند. همچنین ۵۰۰ هزار کارت و حساب […]

۲هزار کارت بانکی قماربازان باطل شد

رئیس‌کل بانک مرکزی: با همکاری قوه قضائیه بیش از ۲ هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی و باطل شده‌اند.

با همکاری قوه قضائیه بیش از ۲ هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی و باطل شده‌اند. همچنین ۵۰۰ هزار کارت و حساب بانکی نیز شناسایی شده که قرار است در سه مرحله اخطار، هشدار و پیگیری قضائی با دارندگان حساب‌ها برخورد شود.