رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گشایش کلاس‌های دانشجویان خارج از شهرهای قرمز و نارنجی

گشایش کلاس‌های دانشجویان خارج از شهرهای قرمز و نارنجی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اخذ مجوز ستاد ملی مدیریت کرونا برای بازگشایی کلاس‌های عملی برای دانشجویانی که نیاز به خوابگاه ندارند در خارج از شهرهای قرمز و نارنجی خبر داد.

گشایش کلاس‌های دانشجویان خارج از شهرهای قرمز و نارنجی

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اخذ مجوز ستاد ملی مدیریت کرونا برای بازگشایی کلاس‌های عملی برای دانشجویانی که نیاز به خوابگاه ندارند در خارج از شهرهای قرمز و نارنجی خبر داد.