رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیشترین دستمزدها در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس

بیشترین دستمزدها در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پزشکان بالاترین درآمد را بین گروه های مختلف در کشورهای عربی دارند. درآمد پزشکان: امارات متوسط سطح دستمزد ماهانه: ۲۲ هزار و ۵۰۰ درهم معادل دلاری: ۶۱۰۰ دلار عربستان متوسط سطح دستمزد ماهانه: ۱۸ ریال معادل دلاری: ۴۸۰۰ دلار کویت متوسط سطح دستمزد ماهانه: ۱۸۰۰ دینار معادل […]

بیشترین دستمزدها در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس

پزشکان بالاترین درآمد را بین گروه های مختلف در کشورهای عربی دارند.

درآمد پزشکان:
امارات
متوسط سطح دستمزد ماهانه: ۲۲ هزار و ۵۰۰ درهم
معادل دلاری: ۶۱۰۰ دلار

عربستان
متوسط سطح دستمزد ماهانه: ۱۸ ریال
معادل دلاری: ۴۸۰۰ دلار

کویت
متوسط سطح دستمزد ماهانه: ۱۸۰۰ دینار
معادل دلاری: ۶۰۰۰ دلار

قطر
متوسط سطح دستمزد ماهانه: ۲۲۰۰۰ ریال
معادل دلاری: ۶۰۰۰ دلار

عمان
متوسط سطح دستمزد ماهانه: ۲۲۰۰ ریال
معادل دلاری: ۵۶۰۰ دلار