رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین در اقیانوس هند برگزار می‌شود

رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین در اقیانوس هند برگزار می‌شود سفیر روسیه در ایران : رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین در اقیانوس هند اواسط فوریه سال جاری برگزار می‌شود.

رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین در اقیانوس هند برگزار می‌شود

سفیر روسیه در ایران : رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین در اقیانوس هند اواسط فوریه سال جاری برگزار می‌شود.