رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آلمان، سوئد و لهستان دیپلمات‌های روسیه را اخراج می‌کنند

آلمان، سوئد و لهستان دیپلمات‌های روسیه را اخراج می‌کنند آلمان، سوئد و لهستان امروز در اقدامی متقابل هر کدام از اخراج یک دیپلمات روسیه از کشورهای متبوع خود خبر دادند. روسیه جمعه هفته پیش از اخراج ۳ دیپلمات اروپایی به دلیل شرکت در تظاهرات‌های غیرقانونی اخیر در این کشور خبر داد.

آلمان، سوئد و لهستان دیپلمات‌های روسیه را اخراج می‌کنند

آلمان، سوئد و لهستان امروز در اقدامی متقابل هر کدام از اخراج یک دیپلمات روسیه از کشورهای متبوع خود خبر دادند.

روسیه جمعه هفته پیش از اخراج ۳ دیپلمات اروپایی به دلیل شرکت در تظاهرات‌های غیرقانونی اخیر در این کشور خبر داد.