رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی کاخ سفيد: بایدن بخشى از تيم دولتى بود كه توافق را امضا كرد

سخنگوی کاخ سفيد: بایدن بخشى از تيم دولتى بود كه توافق را امضا كرد/ نظر او درباره برجام تغییر نکرده است

سخنگوی کاخ سفيد: بایدن بخشى از تيم دولتى بود كه توافق را امضا كرد/ نظر او درباره برجام تغییر نکرده است