رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با دستور رییس‌جمهوری واکسیناسیون سراسری علیه کرونا آغاز شد

با دستور رییس‌جمهوری واکسیناسیون سراسری علیه کرونا آغاز شد روحانی خطاب به وزیر بهداشت: اینکه فرزند شما اولین واکسن را تزریق می‌کند، پیام روشنی است که اگر وزارت بهداشت‌ واکسنی‌ را مطمئن اعلام می‌کند، به آن ایمان داریم  

با دستور رییس‌جمهوری واکسیناسیون سراسری علیه کرونا آغاز شد

روحانی خطاب به وزیر بهداشت: اینکه فرزند شما اولین واکسن را تزریق می‌کند، پیام روشنی است که اگر وزارت بهداشت‌ واکسنی‌ را مطمئن اعلام می‌کند، به آن ایمان داریم