رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت بیت کوین از مرز ۴۷ هزار گذشت؛ خیز جدیدی برای قله ۵۰ هزار دلاری؟

قیمت بیت کوین از مرز ۴۷ هزار گذشت؛ خیز جدیدی برای قله ۵۰ هزار دلاری؟ پس از تایید تسلا از خرید ۱.۵ میلیارد دلاری بیت کوین، قیمت این رمز ارز در کمتر از ۲۴ ساعت با رشد درصدی از مرز ۴۷ هزار دلار گذشت و به نظر می رسد اگر با همین شیب صعود کند، […]

قیمت بیت کوین از مرز ۴۷ هزار گذشت؛ خیز جدیدی برای قله ۵۰ هزار دلاری؟

پس از تایید تسلا از خرید ۱.۵ میلیارد دلاری بیت کوین، قیمت این رمز ارز در کمتر از ۲۴ ساعت با رشد درصدی از مرز ۴۷ هزار دلار گذشت و به نظر می رسد اگر با همین شیب صعود کند، شاید بتواند قله جدید ۵۰ هزار دلاری را نیز فتح کند.