رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محسنی بندپی: از انجام سفر حتی به مناطق سفید پرهیز شود

محسنی بندپی: از انجام سفر حتی به مناطق سفید پرهیز شود یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ادامه اعمال پروتکل‌های سختگیرانه برای جلوگیری از ورود پیک چهارم شیوع ویروس کرونا گفت: باید همچنان از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز شود و حتی نباید مردم به مناطق سفید سفر کنند.

محسنی بندپی: از انجام سفر حتی به مناطق سفید پرهیز شود

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ادامه اعمال پروتکل‌های سختگیرانه برای جلوگیری از ورود پیک چهارم شیوع ویروس کرونا گفت: باید همچنان از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز شود و حتی نباید مردم به مناطق سفید سفر کنند.